Egyetemi tiltakozás

Egyetemi tiltakozás

Közlemény: Balog Zoltán miniszter tartsa tiszteletben az egyetem döntését

2015. szeptember 10. - egyetemi tiltakozás

Ma, szeptember 9-én, újra bebizonyosodott, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem elutasítja a szétdarabolását, ezért felszólítjuk Balog Zoltán miniszter urat, hogy tartsa tiszteletben a szenátus mai döntését. Egyetemi autonómia nélkül nincs színvonalas felsőoktatás.

A Corvinus szétdarabolása ügyében hiába kértek az egyetem érintett karainak dékánjai valódi tárgyalást a minisztertől. A ma reggeli megbeszélésén ehelyett csak bejelentést kaptak. Balog Zoltán azzal kezdte a találkozót, hogy a döntés az egyetem szétdarabolásáról már megszületett, meg sem várva az egyetemi szenátus véleményét. Nem véletlenül félt a miniszter az egyetem autonóm véleményétől, délben ugyanis a Corvinus szenátusa elutasította az egyetem szétdarabolását.  Az ülésen a döntően a pesti karok hallgatóit képviselő Diákszervezeti Tanács Operatív Bizottságának képviselői is az egység mellett szólaltak fel. A nyilvános szenátusi ülésen kizárólag az egyetem egyben maradása melletti érvek hangoztak el. 

A minisztérium szétdarabolás melletti egyetlen érve rég megbukott: az "agrárképzések integrációja" semmiképp sem tud megvalósulni, mert a gödöllői Szent István Egyetemből éppen kiválik az Állatorvos-tudományi Kar. 

A felsőoktatás és az agrár-felsőoktatás problémáit az előző években elvett források visszaadása oldaná meg, nem pedig a szakmailag megalapozatlan, egyoldalú átalakítások. 

A Budapesti Corvinus Egyetemi Tiltakozás Szervezőbizottsága

Felhívás

Tisztelt Szimpatizánsok, Egyetemünk és a Budai Arborétum jövőjéért aggódók!

A médiában eddig megjelenteknek megfelelően a Felsőoktatási Államtitkárság, lesöpörve a szakmai érveket és kihagyva az érintett karok képviselőit az egyeztetésekből, benyújtotta a felsőoktatás átalakítására vonatkozó javaslatát az Emberi Erőforrások Miniszterének.

Ezen tervezet, mely szerint a Budapesti Corvinus Egyetem három budai kara a gödöllői Szent István Egyetembe olvadna, oktatóink, hallgatóink és a támogató szakmai szervezetek szerint is káros a minőségi agrár-felsőoktatásra.

Ha a miniszteri ellenjegyzéssel valósággá válik az eddig csak rossz álomnak tartott integráció, az veszélybe sodorhatja a szakmai minőségen túl a Budai Arborétumot is!

Ezek megakadályozására a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusának dolgozói és hallgatói tiltakozást hirdettek hétfőre, keddre és szerdára is (szeptember 7., 8., 9.).

Amennyiben a megmozdulásokon való részvételével támogatná a jelenlegi magas színvonalú budai agrárképzés és a Budai Arborétum megmaradását, valamint nem ért egyet a felsőoktatás egyéni érdekek mentén és a szakmai érvek figyelmen kívül hagyásával történő szétverésével, a tervezett program a következő.

Kedden, a 17.30-as gyülekezést követően 18.00-kor indul a tiltakozó menet a Budai Campus K épülete elől (1118 Budapest, Villányi út 29-43.) a Villányi út – Móricz Zsigmond körtér – Bartók Béla út – Fővám tér – Vámház, Múzeum és Károly körutak – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca útvonalon az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szalay utcai székháza elé.

A tervezett menetrend szerint 18.50 – 19.00 között a Fővám téren, 20.00-tól pedig (várhatóan egy óra időtartamban) a Szalay utcában hangzanak el beszédek. A menethez csatlakozni bárhol lehet, a megmozdulás azonban szigorúan pártpolitika-mentes, minden támogatót kérünk, ennek szellemében vegyen részt!

Az eseménnyel kapcsolatos hírekről a megmozdulás Facebook-oldalán, illetve az Egyetemi Tiltakozás blogon tájékozódhatnak.

http://egyetemitiltakozas.blog.hu

https://www.facebook.com/events/166251603708357/

 

Részvételüket és támogatásukat köszönjük!

Kivonat a ‘Koncepció a Közép-magyarországi Agrár-felsőoktatási Hálózat kialakítására’ című, a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus karközi munkabizottsága által készített dokumentumból

Bevezető

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), mint a minőségközpontú magyar felsőoktatás egyik meghatározó szereplője, azon belül az egyetem budai karai a Nemzeti Együttműködés Programjában és a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című dokumentumokban megfogalmazott fejlesztési irányok alapján – készek megvitatni minden szóba jöhető alternatívát közös célunk, a versenyképes diplomát adó felsőoktatási szerkezet létrehozása érdekében.

A BCE Budai Campus három kara saját szakterületein széleskörű nemzetközi és hazai elismertséggel, világos jövőképpel, egyértelmű, más hasonló intézményektől karakteresen elkülönülő oktatási és kutatási profillal, kiemelkedő publikációs, alkotói és innovációs teljesítménnyel rendelkezik.

Karaink kiemelkedő teljesítményét jelzi, hogy a nemzetközi Quacquarelli Symonds (QS) rangsor legfrissebb, 2014/15-ös tematikus „top 200”-as világrangsorára agrárképzési területen kizárólag a Budapesti Corvinus Egyetem és a Debreceni Egyetem került fel.

Napjainkban alapvetően átalakul a társadalom és gazdaság szereplőinek működéséről alkotott kép. Ma már egyre kevésbé általánosíthatók a „gazdaságos üzemméret”-ről kialakult, döntően a XIX. századi ipari kultúra világához kapcsolódó fogalmak. Ebből adódóan meghaladottnak tekintjük azt az elképzelést, amely a felsőoktatás hatékonyság-növelésének legfőbb útját a méret növelésében látja.

A BCE képzései jól reprezentálják, hogy nincs általánosan meghatározható gazdaságos méret a szakok, a tudományterületek, a szervezeti egységek, ill. az egyetemek szintjén.

Az agrár-felsőoktatási együttműködés kialakítása nemcsak a magyar agrár-felsőoktatás egészét érintő kérdés, hanem az agrár képzésekhez kapcsolódó határ-, ill. társtudomány-területi képzéseket is érinti.

A tiszta profilú agrár szakegyetem a XXI. századi európai, nemzetközi kihívásoknak nagyon nehezen tudna megfelelni. Óhatatlanul szükséges a képzések komplexitása, a több tudományterületet átfogó tárgystruktúra és szemlélet, ahogy ez jelenleg is adott a BCE képzési rendszerében. Szakmai körökben általánosan elfogadott, hogy a magyar agrár-felsőoktatás gondjait nem lehet forrásbővítés nélkül, pusztán a vélt vagy valós „párhuzamosságok” megszüntetésével és szervezeti módosításokkal orvosolni.

A jelenlegi helyzet javulása egyrészt a gazdálkodás feltételeinek módosításától, másrészt az intézmények közötti, hálózat jellegű oktatási és tudományos együttműködésétől remélhető.

A gazdasági kérdések között fontosnak tartjuk az alábbiakat: (a) az agrárkarokon tanuló mérnökhallgatók képzésének tényleges költségeit tükröző finanszírozási rendszer kialakítása; (b) a felsőoktatási fejlesztésre rendelkezésre álló pénzügyi források elosztásában a teljesítményelv érvényesítése; (c) a „vállalkozó egyetem” koncepciójához a támogató jellegű szabályozási keretrendszer kialakítása; (d) a versenyszféra szereplőit a felsőoktatás finanszírozásának támogatására ösztönző szabályozás megteremtése.

A BCE teljes mértékben egyetért a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című dokumentum azon megállapításával, mely szerint „A Budapest-centrikusság Magyarország térszerkezetének adottsága, amit nem problémaként, hanem adottságként kell kezelni”.

A magyarországi térszerkezet adottsága az, hogy a főváros és a fővárosi agglomeráció együtt alkotja a központi régiót. Ezért az agrárképzési helyek decentralizálása szempontjából a Budapesten, ill. az agglomeráció észak-keleti szektorában lévő intézmény egy régióban van, és a vidékfejlesztés szempontjából nincs területi különbség.

A BCE Budai Campus három kara az egyenrangú partnerek közötti, szerződéses együttműködés alapú Közép-magyarországi Agrártudományi Hálózat létrehozását tekinti olyan megoldásnak, amelynek gazdasági és társadalompolitikai hatása a legrövidebb időn belül megmutatkozik.

S valljuk ezt annak biztos tudatában, hogy a közép-magyarországi régióban az agrár felsőoktatási területen nincsenek jelentős párhuzamosságok a képzésben, mert a szakterületi különbségek jelentősek és jól lehatárolhatók.

FOLYTATÁS

Petíció - A Budai Campus karainak 12 pontja

Petíció - A Budai Campus karainak 12 pontja

 

Tisztelt Miniszter Úr!

A magyar felsőoktatás minősége iránt elkötelezett állampolgárokként fordulunk Önhöz azzal a kéréssel, hogy ne hagyja jóvá azt a javaslatot, amely a Budapesti Corvinus Egyetem budai karait – a kari testületek elutasító határozata, dolgozóinak és hallgatóinak tiltakozása ellenére – a Szent István Egyetemhez csatolja.

Nagy tisztelettel kérjük, hogy az alábbi kéréseinket vegye figyelembe a döntés meghozatalakor:

 1. A felsőoktatás átalakítását a minőség megóvása, javítása vezérelje!
 2. A BCE nagy múltú Budai Campusa – oktatott szakterületeit világviszonylatban unikálisan ötvözve – a kertészet, az élelmiszergazdaság, a tájépítészet és a településtervezés javára mérnökök tízezreit bocsátotta ki. Kérjük e nemzeti szolgálat elismerését és méltó megbecsülését!
 3. Tiltakozunk az ellen, hogy az érintett karok szakmai koncepciójának figyelmen kívül hagyásával, a független szakértők, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetek és vállalatok tiltakozása ellenére kényszerítő, autoriter döntés szülessen!
 4. A budai és pesti karok együtt hozták létre a CORVINUS Egyetemet, a CORVINUS Brandet! Tiltakozunk a 12 év oktatás- és kutatás-fejlesztési eredményeinek intézményi átszervezéssel való annullálása ellen!
 5. Tiltakozunk az ellen, hogy a pesti és budai karok több mint egy évtizedes konszenzusos együttműködését az agrár-felsőoktatás átszervezésének erőltetett ideológiája, a vélt politikai előnyök miatt külső és belső erők szétzilálják!
 6. Nyomatékosan kérjük, hogy a felsőoktatásért felelős államtitkárság tényadatokkal igazolja azt az állítását, hogy a budai karok beolvasztásával a hallgatók jobban járnak, mert értékesebb diplomát kapnak a SZIE-n! A felsőoktatási rangsorok épp ennek az ellenkezőjét mutatják! A Corvinus diploma itthon és külföldön egyaránt elismert és értékes – a budai karok szakjain ugyanúgy, mint a pesti karokén!
 7. Kérjük, hogy a minisztérium hozza nyilvánosságra a BCE és a SZIE által készített szakértői koncepció augusztus 27-i változatát, hogy a társadalom transzparens módon értesülhessen a döntés szakmai hátteréről!
 8. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bármilyen strukturális változást az oktatási évben, január 1-től, a vizsgaidőszak közepén vezessenek be!
 9. Ragaszkodunk ahhoz, hogy az agrár-felsőoktatás fejlesztését a központi térségben egy minta értékű, szerződéses alapon működő agrár-felsőoktatási hálózattal kell biztosítani, amelyben egyenrangú és autonóm felekként vesznek részt az érintettek.
 10. Nyomatékosítjuk, hogy a BCE budai karai mindent megtesznek azért, hogy akár önállóan is megálljanak a lábukon. A SZIE az Állatorvos-tudományi Kar nélkül óhatatlanul forráshiányos lesz. A lecsökkentett, méltatlanul alacsony agrár-finanszírozás miatt a budai karok 2013 óta szintén forráshiányosak, a SZIE agrárkaraihoz hasonlóan. Követeljük, hogy a tárca biztosítsa az agrárképzés valós önköltségeit!
 11. Méltatlannak tartjuk, hogy a Budai Campus fejlesztésére csak akkor van központi forrás, ha a SZIE-be történő beolvasztás lezajlik! A magyar kertészet- és élelmiszertudomány, a tájépítészet és településtervezés zászlóshajói beolvasztás nélkül is megérdemlik, hogy a képzéseiket, kutatásaikat megfelelő környezetben folytassák, különös tekintettel a nemzetközi képzésekre.
 12. Az építőmérnöki és építészmérnöki képzést folytató Ybl karnak a budai campusra való átköltöztetése érthetetlen. Szakmailag indokolatlan, hiszen a mérnökképzésben hagyományosan erős, élő oktatási kapcsolatokkal rendelkezünk a BME-vel. A campuson a meglévő karok infrastrukturális feltételeit kell javítani, nem pedig azokat kiszorítani innen.

 

Tisztelt Miniszter Úr! A kertészeti, élelmiszeripari és tájépítészeti szakma hazai és nemzetközi szervezetei kinyilvánították, hogy mellettünk állnak. A Magyar Rektori Konferencia aggályát fejezte ki a döntés meghozatalával kapcsolatosan, a felkért szakértők (pl. a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke) a minőségromlás veszélyére hívta fel a figyelmet.

Kérjük, ne engedje, hogy a nemzeti kormány irányítása alatt menjen veszendőbe a Budai Campus másfél száz éves, több tudományterületet átfogó, a Németh László-i Kert-Magyarország ma is aktuális megvalósításában hathatós segítséget nyújtani képes képzési, kutatási kultúrája!

Kérjük, segítsen elkerülni a legrosszabbat, és fejezze ki, hogy a kormány a mi munkánkra is számít a nemzeti célok elérése érdekében!

 

Tisztelettel:

A Budai Campus alkalmazott élettudományi karainak oktatói és hallgatói